Inen insan seksi

Ayrıca yediğiniz besin maddelerinin hangilerinin sizde ishal veya kabızlık yaptığının tesbiti de önemli bir konudur.Bu amaçla size besin maddeleri hakkında biraz bilgi vermek istedik.Ürostomi idrar borularının direkt veya indirekt yolla karın duvarına ağızlaştırılmasıdır.

İdrar ya da sıvı atıklar böbreklerden süzülüp iki ince üreter denen kanallardan geçerek mesaneye (idrar kesesi) gider. Mesane, idrarın bir sfinkter kası sayesinde boşalması gereken uygun zaman gelinceye kadar depolanmasını sağlar.Stoma anüsten ne kadar uzakta ise dışkı o derece suludur.Buna göre stoması sol tarafta olanlarda dışkı katı iken sağ tarafta olanlarda ise dışkı daha sulu olmaktadır.İnce bağırsakta emilmemiş besin maddeleri ve sıvı artıklar ise kalın bağırsağa geçer.Kalın bağırsağa tıp dilinde kolon adı verilmektedir. Kolonda lifli maddelerin, suyun emilimi gerçekleşir, artık kısım(dışkı) bağırsak hareketi oluncaya kadar tutulur(depolanır).

Search for Inen insan seksi:

Inen insan seksi-31Inen insan seksi-65Inen insan seksi-43

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “Inen insan seksi”

  1. People could get to enjoy live private shows, communicate with women that are searching for the second half or even connect your webcam with them so that users can both have an amazing time and communicate with random girls with ours webcam chat with girls help.